Vad ska man tänka på när man skall investera i ett företagsgym?

Vad ska man tänka på när man skall investera i ett företagsgym?

Det finns många parametrar att ta hänsyn till när man skall investera i träningsutrustning. Här nedanför listar vi några av de viktigaste sakerna att tänka på:

1.) Hur stor är lokalen som gymmet skall vara i?

2.) Hur många anställda har företaget?

5.) Välj träningsutrustning som passar era ändamål och era kvalitetsbehov.

6.) Undersök gärna bland er personal vad vilken träning som efterfrågas för att få rätt utbud

Hur stor yta behövs det för att bygga ett företagsgym?

Storleken på ytan som krävs för att bygga ett företagsgym beror på antalet gymutrustningar och träningsområden som man planerar att ha samt antalet anställda som ska använda gymmet samtidigt.

Ett företagsgym kan vara allt från en enkel gymdel med några få maskiner till ett större gym med flera träningsområden för olika träningsformer.

För att beräkna den totala ytan som behövs för företagsgymmet bör man också ta hänsyn till utrymmen för omklädningsrum, duschar och toaletter och eventuella andra utrymmen som krävs.

Så, beroende på gymmets storlek och antalet gymutrustningar och träningsområden, kan storleken på ytan som behövs variera från 20 kvm kvadratmeter upp till flera 100 kvadratmeter.

Casall PRO tar hand om och hjälper er med hela processen – från ritningar, till installation och driftsättning. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal  till ert företagsgym så ni säkerställer att era träningsmaskiner alltid är i toppskick.

Kontakta oss via infopro@casall.se för att få en personlig kontakt med våra kunniga säljare.