KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR

Casall är registrerat på följande adress, Casall Professional AB, Box 6007, 600 06 Norrköping, Sverige.

Organisationsnummer: 556547-8947. Casalls Allmänna villkor gäller för alla avtal som sluts med Casall. Genom att beställa accepterar du dessa villkor.

CASALL I ANDRA LÄNDER
Casall Norge AS, adress: Sjølyst Plass 3, 0278 Oslo, Norge, Organisationsnummer: 960 034 295

LEVERANS
Leverans sker FCA om inget annat avtalas med kunden. Casall ansvarar inte för förseningar orsakade av transportör eller underleverantör. Leverans sker normalt mellan 5-7 arbetsdagar från det att ordern blir lagd. När ordern skickas från vårt lager får du ett leveransbesked innehållande transportinformation samt uppgifter till transportören.

RETURER
Varje order är bindande för köparen och retur av felfri vara kan endast ske efter särskilt avtal. När retur orsakas av Casall genom felexpedition krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår. Vid avtal om retur av vara får kunden debiteras med fraktavigt som täcker transportkostnader samt lagerhantering. Retur av varor som inte ingår i det lagerförda standardsortimentet eller varor som är använda och har skador.

TRANSPORT
Undersök din leverans vid mottagandet och kontroller emballage väl innan transportören åkt. Om du upptäcker skada på emballaget ska du be transportören att göra en anmärkning innan du kvitterar godset. Det är viktigt att du behåller emballade och pall. Transportskadan behöver anmälas till infopro@casall.se inom skälig tid från mottagandet .
Vid anmälan behöver Casall följande information:

🢭 Ditt ordernummer
🢭 Om chauffören registrerade en notering vid tillfället då skadan upptäcktes vid leverans.
🢭 Var skadan finns.Bifoga bilder i mejlet på:
1. Skadan på produkten 2. Fraktsedeln 3. Skadan på emballaget

Så snart vi tagit emot er skadeanmälan och fått återkoppling från transportören återkopplar vi normalt inom 1-2 arbetsdagar.

BETALNING
Om inget annat avtalas ska det avtalade priser, med tillägg av eventuell mervärdesskatt samt frakt- och emballagekostnader faktureras och betalning erläggs i enlighet med vad som framgår av fakturan. Betalar inte kunden i rätt tid, har Casall rätt till dröjsmålsränta (f.n. med 1% per månad) från förfallodagen.